BUN § 58

Utskrivet från: http://www.gotland.se/49979

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-06-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-05-12

BUN § 58
Kommunens kvalitetsredovisning

Dnr BUN 2010/179:61
Kvalitetsredovisningen är en samlad bedömning av de resultat och åtgärder som tidigare varit publicerade i Måttbandet samt i vissa delar i årsredovisningen. Arbetsutskottet uppdrog förvaltningen att återrapportera till Barn- och utbildningsnämnden om vilka åtgärder som vidtagits i och med kvalitetsredovisningens resultat.

Barn- och utbildningsnämndens beslut