BUN § 60

Utskrivet från: http://www.gotland.se/49977

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-06-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-05-12

BUN § 60
Internkontrollplan 2010 och uppföljning av plan för intern kontroll 2009

Dnr BUN 2010/90:04
Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan 2006 arbetat metodiskt och systematiskt med intern kontroll inom ekonomiområdet. Internkontrollplanen skall revideras inför varje nytt kalenderår och följas upp för varje avslutat år. Arbetet med intern kontroll har under 2009 varit fokuserat på systematiska kontroller av ekonomirutiner.

Barn- och utbildningsnämndens beslut