BUN § 62

Utskrivet från: http://www.gotland.se/49975

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-06-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-05-12

BUN § 62
IKT-strategi utkast

Dnr BUN 2010/143:611
 Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden att formulera en strategi för informations- och kommunikationsteknik. IKT-strategin är avsedd att vara ett uttryck för BUN: s ambitioner och samtidigt vara en strategi för lärande med stöd av IKT i skolan.
 
 Temat för Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 16 juni kommer att vara IKT med föreläsning och efterföljande diskussion.

Barn- och utbildningsnämndens beslut