BUN § 64

Utskrivet från: http://www.gotland.se/49973

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-06-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-05-12

BUN § 64
Tidplan/plan skolorganisation Visby

Dnr BUN 2010/180:61
 BUNs verksamhet behöver fortlöpande omstruktureras för att möta elever och föräldrars behov samt erbjuda en hög kvalitet i en god lärmiljö. Här står behovet av anpassningar, med hänsyn till bl a demografi, ibland i motsats till lokala behov från föräldrar, elever och ofta andra intressenter i samhället. Det finns därför skäl att även se över på vilket sätt och med vilka metoder undervisningen kan ske i vissa verksamheter på Gotland. En översyn av grund- och särskoleorganisationen i Visby med omnejd kommer att påbörjas under hösten 2010.

Barn- och utbildningsnämndens beslut