BUN § 65

Utskrivet från: http://www.gotland.se/49972

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-06-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-05-12

BUN § 65
Revisionsrapport KomRev Granskning av den interna kontrollen inom PA-området

Dnr BUN 2010/139:02
KomRev har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en granskning av den interna kontrollen inom PA-området. Granskningen visar att den interna kontrollen i huvudsak är tillräcklig inom Barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämndens beslut