BUN § 66

Utskrivet från: http://www.gotland.se/49971

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-06-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-05-12

BUN § 66
Ansökan Fårö förskola och skolbarnsomsorg

Dnr BUN 2009/201:63

Den kommunala förskolan på Fårö kommer enligt BUNs tidigare beslut att stänga 2010-06-30.
Föreningen ”Fårö Förskola/Fritids” har inkommit med en ansökan om att starta enskild förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg på Fårö från och med 2010-07-01.

Ett brev har även inkommit där föreningen ställer frågan om kommunen kan skänka inventarier som nu finns i den kommunala förskolan på Fårö.

Förskola
Ansökan följer de krav som beskrivs under punkt 1 med krav på vissa förtydligande. Det pedagogiska perspektivet innehåller bla frågan om hur liten en förskolegrupp kan bli för att kunna erbjuda en pedagogisk verksamhet av hög kvalitet  utifrån de krav våra styrdokument ställer på förskolan. Något som måste beaktas vid tillsyn av verksamheten.

Skolbarnsomsorg
Föreningen ”Fårö Förskola/Fritids” har ansökt om att starta skolbarnsomsorg i närheten av Fårö förskola. De barn som går i skolan i Fårösund men bor på Fårö kan då gå på fritids på Fårö. Förvaltningens ståndpunkt är att en samlokalisering av skolbarnsomsorg och skola är att föredra.

Alla fritidshem med kommunal huvudman är idag integrerade med förskoleklass och den obligatoriska skolan.  När det gäller enskild huvudman finns idag förskola och fritidshem i gemensam verksamhet på Hellvikooperativet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut