BUN § 68

Utskrivet från: http://www.gotland.se/49969

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-06-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-05-12

BUN § 68
Rapporter

a. Sophantering på skolorna – en brandfara
Dnr BUN 2010/181:60

b. Konsekvenser av besparingarna utifrån budget 2010
Dnr BUN 2010/51:04

c. Återremiss regionalt stöd

Ärendebeskrivning

a. Barn- och utbildningsförvaltningen har efter branden i Garda ingått ett samarbete med Länsförsäkringar under temat ”Skolan brinner”. Det har aktualiserats att sophanteringen är en stor brandfara som kan orsaka bränder. På förskolor och skolor finns många brister som måste åtgärdas vilket har påtalats av Barn- och utbildningsförvaltningen till Tekniska förvaltningen. Det är ofta förekommande att sulosar för sopsorteringen står oskyddade och olåsta vid hämtstället intill fasaden. Sulosar med brännbart material kan enkelt rullas fram till husfasaden och därmed bli en källa för brand. Fastighetsägaren Tekniska förvaltningen känner till problemet och vill helst bygga sophus men har inte någon plan eller ekonomi för detta.

Barn- och utbildningsnämndens beslut