BUN § 69

Utskrivet från: http://www.gotland.se/49968

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-06-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-05-12

BUN § 69
Anmälningsärenden

Delegationsärenden

Nr enligt delegationsordning

Beslut gällande ärende

Beslutet avser tiden

A 1.5

Lönetillägg lärare/specialped. S.t Hansskolan

2010-01-01-2010-06-30

A 1.5

Lönetillägg lärare 4-6 S.t Hansskolan

2010-01-01-2010-06-30

F.1.1

Vårdnadsbidrag

2010-04-01-2010-05-31

F.1.1

Vårdnadsbidrag

2010-04-01-2010-07-31

F.1.1

Vårdnadsbidrag

2010-04-01-2010-07-31

F.1.1

Vårdnadsbidrag

2010-02-01-2011-02-28

F.1.1

Vårdnadsbidrag

2010-02-01-2010-07-31

F.1.1

Vårdnadsbidrag

2010-02-01-2010-07-31

F.1.1

Vårdnadsbidrag

2010-03-01-2010-10-31

F.1.1

Vårdnadsbidrag

2010-03-01-2010-09-30

F.1.1

Vårdnadsbidrag

2010-03-01-2010-08-31

F.1.1

Vårdnadsbidrag

2010-03-01-2012-01-31

F.1.1

Vårdnadsbidrag

2010-03-01-2010-04-30

F.1.1

Vårdnadsbidrag

2010-04-01-2011-08-31

D.1.2

Lyckåkerskolan ändrade läsårdatum

2010-06-14-2010-06-15

Barn- och utbildningsnämndens beslut