BUN § 70

Utskrivet från: http://www.gotland.se/49967

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-06-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-05-12

BUN § 70
BUNs årscykel

Arbetet med att göra Gotland till en framgångsrik skolkommun innebär bl a att förbättra rollfördelningen mellan tjänstemän och politiker. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till årscykel för de ärenden som ska behandlas av BUN under ett år. Årscykeln ska göra arbetet mer överblickbart och förbättra kommunikationen mellan förvaltning och nämnd.

Barn- och utbildningsnämndens beslut