BUN § 71

Utskrivet från: http://www.gotland.se/49966

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-06-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-05-12

BUN § 71
Skolinspektionen tillsyn 1 september, 2010

Inför skolinspektionens tillsyn under hösten 2010, kommer de att informera om tillsynen den 1 september istället för den 31 augusti som först föreslagits.

Barn- och utbildningsnämndens beslut