BUN § 72

Utskrivet från: http://www.gotland.se/49965

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-06-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-05-12

BUN § 72
Skolverkets fortsatta implementering av skollagen och skolreformerna

Dnr BUN 2010/16:60

Under 2010-2012 har skolverket regeringens uppdrag att informera om och förbereda för de reformer som kommer att träda ikraft under 2011 och 2012. Skolverket anordnar ett antal konferenser för företrädare på förvaltningsnivå med ett övergripande ansvar.

Barn- och utbildningsnämndens beslut