BUN § 73

Utskrivet från: http://www.gotland.se/49964

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-06-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-05-12

BUN § 73
Öppna jämförelser 2010

Dnr BUN 2010/190:60
Förvaltningen föredrog i korthet några av resultaten från SKL:s Öppna jämförelser och återkommer med en fördjupad analys till höstens sammanträde. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut