BUN § 74

Utskrivet från: http://www.gotland.se/49963

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-06-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-05-12

BUN § 74
Kommunstyrelsens budgetberedning

Förvaltningen föredrog kort förutsättningarna efter vårens budgetberedning. Förvaltningen återkommer med ytterligare underlag inför hösten budgetberedning.

Barn- och utbildningsnämndens beslut