2010-05-12, §§ 57-74

Utskrivet från: http://www.gotland.se/49961

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2021-12-13
Barn- och utbildningsnämnden 2010-05-12
Plats:
Hwitstjärna, Visborg
Tid: 08:30-13:00
Närvaro
Beslutande

m Lena Celion, ordf
c Anders Larsson, 1:e v ordf
c Eva Gustavsson, tjg ersättare
c Gullvi Norrby
c  Jan Ekdahl
m Eva Lindström
m Rolf Öström
s Eric Martell, 2:e v ordf
s Hanna Westerén
s  Andreas Persson
s Jenny Alvås
s  Aino Friberg Hansson
v Brittis Benzler 

Närvarande, ej tjänstgörande ersättare:
  
c Börje Bendelin
m Anna Hrdlicka
m Simon Härenstam
fp Sven Bosarfve
kd Magdalena Andersson
s Lena Eneqvist
s Jonna Brodd

Övriga närvarande
 Skoldirektör Peter Molin
 Ann Åslin, sekreterare 
 Särskolechef Håkan Edlund §§ 57- 61
 Verksamhetsspecialist Per-Olof Sahlberg §§ 57- 61
 Ekonomichef Elisabeth Österdahl §§ 57-61
 För- och grundskolechef Bisse Carlsson §§ 57-74
 För- och grundskolechef Mats Hanell §§ 57-74
 För Lärarförbundet: Zohreh Mortazavi §§ 57-74