Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bröstmottagningen

Kvinnor med bröstförändring som önskar utredning kan ringa direkt till mottagningen och boka tid för bedömning hos bröstsjuksköterska.

Utredningen kompletteras ofta med remiss till mammografi och därefter uppföljning hos läkare på bröstmottagningen.
Vi tar också emot remisser från vårdcentral, mammografiscreeningverksamheten samt andra vårdgivare.

Utredning och beslut om behandlingsstrategi vid bröstförändringar görs i samarbete med mammografienheten och Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset (via videokonferens), i samråd med onkologer på lasarettets onkologmottagning.

Behandling och kontroller efter bröstcancer sker i samarbete med onkologmottagningen. De flesta kirurgiska ingrepp görs polikliniskt annars är patienterna inneliggande på vårdavdelning C3.

Vårt uppdrag

  • Vårt uppdrag är att utföra utredningar och behandlingar av bröstförändringar, i första hand bröstcancer men även godartade åkommor som kräver kirurgi.
  • Vi erbjuder plastikkirurgiska rekonstruktioner efter bröstcancerkirurgi i samarbete med plastikkirurger från Karolinska sjukhuset.
  • Vi utför bedömningar av bröstförminskningar samt bedömningar av bröst kopplat till könskorrigerande kirurgi. Dessa bedömningar kräver remiss från vårdcentral eller annan instans. Man kan även använda egenremiss som bedöms utifrån den offentliga sjukvårdens kriterier.
  • Vi ansvarar även för onkologiska kontroller efter bröstcancer.
  • Vi ansvarar för remittering av ärftlighetsutredningar samt kontrollprogram för patienter som har förhöjd risk för bröstcancer.
  • I vårt uppdrag ingår inte problem med bröstproteser som opererats inom privat sjukvård utan dessa besvär hänvisas till den privata vårdgivaren.
  • Kontakta i första hand din vårdcentral om du är orolig för att du har bröstcancer eller har annan oro för dina bröst. Där får du en första bedömning och beslut om eventuella vidare utredningar.

Läs mer om bröstcancer