Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bröstmottagningen

Kvinnor med bröstförändring som önskar utredning kan ringa direkt till mottagningen och boka tid för bedömning hos bröstsjuksköterska.

Utredningen kompletteras ofta med remiss till mammografi och därefter uppföljning hos läkare på bröstmottagningen.
Vi tar också emot remisser från vårdcentral, mammografiscreeningverksamheten samt andra vårdgivare.

Utredning och beslut om behandlingsstrategi vid bröstförändringar görs i samarbete med mammografienheten och Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset (via videokonferens), i samråd med onkologer på lasarettets onkologmottagning.

Behandling och kontroller efter bröstcancer sker i samarbete med onkologmottagningen. De flesta kirurgiska ingrepp görs polikliniskt annars är patienterna inneliggande på vårdavdelning C3.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att utföra utredningar och kirurgisk behandling av bröstförändringar och ansvara för kontroller efter bröstcancer.

Vi ansvarar också för planering och utförande av bröstplastikoperationer.

Bröstrekonstruktioner görs i samarbete med Plastikkirurgiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. Vissa operationer görs på Visby lasarett.