Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

6. Antal bussresor med kollektivtrafiken på Gotland

Nyckeltalet visar antalet resor med kollektivtrafiken på Gotland samt det årliga utbudet av bussresor, mätt i tusentals kilometer. Jämförelsevis få personer på Gotland reser kollektivt till arbetet. Efter en uppgång 2006 har resandet under en följd av år varierat kring 1,2 miljoner resor per år, för att åter sjunka.

Av den totala körsträckan står vanligtvis landsbygdstrafiken för 90 procent med dieseldrivna bussar som klarar Euro 5-avgaskraven. Resterande 10 procent körs av stadstrafikens biogasdrivna bussar med väsentligt lägre utsläpp.

Klicka på diagrammet för att öppna en pdf för utskrift.