Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bolagsordningar, stiftelser och stadgar

Här finns samlat regionfullmäktiges och regionstyrelsen gällande beslut om bolagsordningar, ägardirektiv, stiftelser, stadgar m.m.