BUN § 42 Tema betygsuppföljning med Roland Stenberg

Utskrivet från: http://www.gotland.se/49203

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-04-22
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-04-14

BUN § 42
Tema betygsuppföljning med Roland Stenberg

Nämnden fick en föredragning om den betygjämförelse som gjorts mellan grundskola och gymnasieskolorna på Gotland. Undersökningen är den femte i en serie som inleddes 2002. Den tar upp betyg i svenska, engelska, och matematik för elever som lämnar grundskolan vårterminen 2007 samt gymnasiet 2008 och som erhållit betyg i A-kurserna i motsvarande ämnen på gymnasieskolorna. I stora drag visar jämförelsen att det finns stora olikheter i betygen över år, mellan skolor och mellan program. Den visar också att det finns skillnader i betyg mellan flickor och pojkar samt att landsskolor och Visbyskolor/Klinteskolan väljer till gymnasieskolans program på olika sätt.  Förvaltningen har under några år arbetat med åtgärder utifrån egna uppföljningar.

Barn- och utbildningsnämndens beslut