BUN § 43 Strategisk plan och budget 2011-2015

Utskrivet från: http://www.gotland.se/49202

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-04-22
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-04-14

BUN § 43
Strategisk plan och budget 2011-2015

Dnr BUN 2010/51:04

Skoldirektör Peter Molin och ekonomichef Elisabteh Österdahl hade tillsammans med övriga avdelningschefer inom förvaltningen utarbetat ett underlag för BUNs behandling av Budget 2011 och flerårsplan 2011-2015. Genom föredragningar på BUN den 24 mars och BUN-Au den 24 och 26 mars lämnades en bakgrundsbild och en redovisning över de allmänna förutsättningarna. Med utgångspunkt i BUN-Aus diskussioner, togs ovanstående beslut efter yrkanden och voteringar.

Barn- och utbildningsnämndens beslut