BUN § 47 Medborgarförslag: angående verksamhet för yngre elever med Aspergers syndrom

Utskrivet från: http://www.gotland.se/49198

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-04-23
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-04-14

BUN § 47
Medborgarförslag: angående verksamhet för yngre elever med Aspergers syndrom

Dnr BUN 2009/201:63

Dnr BUN 2009/201:63Irene Rodebjer, Hogrän, har i ett medborgarförslag förespråkat inrättande av en särskild undervisningsgrupp för yngre elever med Aspergers syndrom. Enligt förslaget skulle verksamheten kunna förläggas till före detta fritidshemmet Vildrosens lokaler i Klintehamn. ”Dessa barn har nedsatt förmåga att förstå och delta i socialt samspel och riskerar i hög grad att utsättas för mobbing och social utstötning som blir svår att reparera.
Med ett professionellt bemötande och en bra fysisk miljö kan man visa strategier som ger eleverna möjlighet att förstå och lära sig hantera situationen på ett annat sätt. Ge dessa fantastiska barn en rättvis chans.”

Skolverket framhåller såväl i sammanfattande inspektionsrapporter som i den nyligen publicerade rapporten 334 – Skolan och Aspergers syndrom att eleverna i första hand ska få det stöd de behöver i sin vanliga klass/grupp.

Barn- och utbildningsförvaltningen förordar att unga elever med Aspergers syndrom skall ges det stöd de behöver för att nå målen för undervisningen inom ramen för sin vanliga klass.

Barn- och utbildningsnämndens beslut