BUN § 48 Inbjudan till ”Att välja och välja bort - öppna prioriteringar i kommuner”

Utskrivet från: http://www.gotland.se/49197

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-04-23
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-04-14

BUN § 48
Inbjudan till ”Att välja och välja bort - öppna prioriteringar i kommuner”

En inbjudan till ”Att välja och välja bort - öppna prioriteringar i kommuner” den 16 juni har gått ut till ledande tjänstemän och politiker i kommunstyrelse och nämnder.

 Det är ett pilotprojekt som leds av SKL med följande syften:
· väcka intresse för öppna prioriteringar,
· bygga kunskap och
· på sikt ge politikerna bättre beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens beslut