BUN § 49 Rapporter

Utskrivet från: http://www.gotland.se/49196

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-04-23
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-04-14

BUN § 49
Rapporter

a.KFF utredning
Dnr BUN 2009/119:60

b.Skolval till förskoleklass

Barn- och utbildningsnämndens beslut