BUN § 51 Flygande tillsyn av ämnet idrott och hälsa

Utskrivet från: http://www.gotland.se/49194

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-04-23
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-04-14

BUN § 51
Flygande tillsyn av ämnet idrott och hälsa

Dnr BUN 2010/16:60
Skolinspektionen har tillsynsansvar över förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola och vuxenutbildning. Det betyder att myndigheten kontrollerar att kommunen följer de lagar och andra

Barn- och utbildningsnämndens beslut