BUN § 52 Statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna

Utskrivet från: http://www.gotland.se/49193

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-04-23
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-04-14

BUN § 52
Statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna

Dnr BUN 2010/29:60
Skolverket har beslutat att tilldela Gotlands kommun 2 794 000 kronor i statsbidrag för bidragsåret 2010. 1,3 miljoner kronor kommer att användas till personalförstärkning och resterande belopp kommer att investeras i kompetensutveckling.

Barn- och utbildningsnämndens beslut