BUN § 53 Fenomenalen

Utskrivet från: http://www.gotland.se/49192

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-04-23
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-04-14

BUN § 53
Fenomenalen

Dnr BUN 200/216:60

 Fenomenalen har sökt 450 000 kr i statsbidrag för 2010. Arbetet fortsätter nu med att bilda en stiftelse och att se på utvecklingen av verksamheten.

Barn- och utbildningsnämndens beslut