BUN § 54 Lärarlyftet och Förskolelyftet

Utskrivet från: http://www.gotland.se/49191

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-04-23
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-04-14

BUN § 54
Lärarlyftet och Förskolelyftet

Dnr BUN 2009/180:02
Barn och utbildningsförvaltningen har beviljat 22 personer att söka kurser inom Lärarlyftet nästa läsår. Till Förskolelyftet har Barn och utbildningsförvaltningen anmält samtliga intresserad som uppgår till ca 40 st. Det återstår att se hur många som blir beviljade platser.

Barn- och utbildningsnämndens beslut