BUN § 55 Sommarskola

Utskrivet från: http://www.gotland.se/49190

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-04-23
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-04-14

BUN § 55
Sommarskola

Dnr BUN 2010/137

Sommarskola innebär 2-3 veckors ytterligare undervisning i ämnen eleven behöver komma ikapp med. Det är upp till varje elev och förälder att ta ställning till om man vill delta i sommarskola eller ej. Tidigare har man kunnat erbjuda samtliga som efterfrågat sommarskola en plats. Allt tyder på att man kan göra det även i år eftersom regeringen har ökat anslaget till kommunerna med det dubbla inför årets sommarskolor. Barn- och utbildningsförvaltningen har sökt finansiering för 165 elever, varav 115 elever kommer från grundskolan till en n kostnad som uppgår till 330 000kr

Barn- och utbildningsnämndens beslut