2010-04-14, §§ 42-56

Utskrivet från: http://www.gotland.se/49187

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2021-12-13
Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-14
Plats:
Visborg
Tid: 08.30-14.15
Närvaro
Beslutande

m Lena Celion, ordf
c Anders Larsson, 1:e v ordf
c Inger Rosén, tjg ersättare
c Eva Gustavsson tjg ersättare
c Jan Ekdahl
m Eva Lindström
m Simon Härenstam tjg ersättare
s Eric Martell, 2:e v ordf
s Hanna Westerén
s  Andreas Persson
s Jenny Alvås
s  Aino Friberg Hansson
v Brittis Benzler 

Ej tjänstgörande ersättare

kd   Magdalena Andersson
c Börje Bendelin §§ 46-56
kd Magdalena Andersson
mp Laila Schöllin
s Lena Eneqvist
s Charlotte Andersson
s Jonna Brodd
s Daniel Sundberg

Övriga närvarande
Skoldirektör Peter Molin
Ann Åslin, sekreterare 
Roland Stenberg § 42
Ekonomichef Elisabeth Österdahl §§ 43-56
För- och grundskolechef Bisse Carlsson §§ 42-56
För- och grundskolechef Mats Hanell §§ 42-56
För Lärarförbundet: Zohreh Mortazavi §§ 42-56
För Lärarnas Riksförbund: Anna Storning Nielsen §§ 42-56