Kontakt

Klart Vatten
Besöksadress: Visborgsallén 19 (Receptionen) i Visby
Telefon: 0498-26 95 90
Telefontid vardagar klockan 9:00-12:00
E-post: klartvatten@gotland.se

Besökstider: tisdagar klockan 10:00-12:00 och torsdagar klockan 13.00-15.00.
Önskas ett möte utanför våra drop-in tider, kontakta vår kundtjänst för tidsbokning.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljömål som berör inventeringsarbetet

Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten inom sexton områden. De beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Målen ska nås inom en generation - till 2020.

Arbetet i Klart vatten anknyter till hälften av dem, men framför allt till miljömålet: ”Grundvatten av god kvalitet”. Målbeskrivning är att grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.