Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avtal, bestämmelser, föreskrifter, riktlinjer, ordningar och regler

Här finns samlat regionfullmäktiges och regionstyrelsens gällande beslut om avtal, bestämmelser, föreskrifter, riktlinjer, ordningar och regler