§ 57 Planeringstid inom olika skolformer

Utskrivet från: http://www.gotland.se/4886

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidan uppdaterad: 2002-11-07
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-05-22

§ 57
Planeringstid inom olika skolformer

Förvaltningschefen Lars Danielson rapporterade om det arbete som pågår gemensamt med de fackliga organisationerna inom ramen för Skolutvecklingsavtalet beträffande planeringstid för personal inom olika skolformer.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Förvaltningen ges i uppdrag att vid BUN-sammanträdet 2002-09-25 redovisa

  2. behovet av planeringstid samt syfte och innehåll beträffande planeringstid för personal i olika skolformer

  3. förslag till normer för planeringstid för personal i olika skolformer

  4. förslag till hur föräldrar, vårdnadshavare och arbetslag kan medverka till att skapa utrymme för planeringstid inom olika skolformer

  5. hur de nuvarande planeringsdagarna använts inom förvaltningen