§ 56 Rapporter

Utskrivet från: http://www.gotland.se/4885

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidan uppdaterad: 2008-04-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-05-22

§ 56
Rapporter

Förvaltningschefen Lars Danielson informerade om

Balderskolan, år 7-9
Skador och tillbud ( Årsrapport vid BUNs sammanträde 02-06-12)
Aktuellt planeringsläge betr - Fårösunds Skeppsakademi
Atheneskolan
Sommarkurs i vård och teknik
Lokaler för Transportteknik
Aktuella elevvårdsärenden
Förvaltningens planering inför kommunfullmäktiges TEMA-sammanträde i augusti

Ledamöterna Barbro Ekström-Klang och Bo Frense rapporterade om kontaktpolitikerbesök vid Särskolan samt deltagande i konferens kring Flerhandikapp 2002-05-13--14.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Informationen läggs till handlingarna.