§ 50 Enskild verksamhet, avtal förskoleverksamhet

Utskrivet från: http://www.gotland.se/4881

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidan uppdaterad: 2002-11-07
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-05-22

§ 50
Enskild verksamhet, avtal förskoleverksamhet

BUN beslöt vid sammanträdet 2002-04-24 att ge förvaltningen i uppdrag att till BUNs sammanträde 2002-05-22 bl a redovisa (BUN § 02/34) beräkningsmodell för kompensation för förskoleverksamhet i enskild verksamhet

Förvaltningschef Lars Danielson hade i skrivelse 2002-05-02 redovisat ovanstående uppdrag.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Ersättningen till enskild verksamhet skall utgå efter samma principer som för den kommunala förskoleverksamheten

  2. Förvaltningen ges i uppdrag att omarbeta lydelsen i gällande avtal med enskild anordnare av barnomsorg med hänsyn till ändringarna.