§ 52 Lokala kurser ht -02, komvux

Utskrivet från: http://www.gotland.se/4880

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidan uppdaterad: 2008-04-17
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-05-22

§ 52
Lokala kurser ht -02, komvux

Dnr 2002/033-65
Rektor Jan Boström, komvux, hemställer i skrivelse 2002-04-10 att BUN inrättar följande kurser enligt Förordningen om kommunal vuxenutbildning. Kurserna kommer att anordnas inom ramen för Kunskapslyftet höstterminen 2002.

LPL 1550 Kreativitet, identitet och empati/Lk

ADM1553 Hälsoekonomi/Lk

Barn- och utbildningsnämndens beslut

BUN inrättar följande kurser inom ramen för Kunskapslyftet höstterminen 2002:

LPL 1550 Kreativitet, identitet och empati/Lk

ADM1553 Hälsoekonomi/Lk