§ 49 Ändrad taxa och inriktning vid Kulturskolan

Utskrivet från: http://www.gotland.se/4879

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidan uppdaterad: 2008-04-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-05-22

§ 49
Ändrad taxa och inriktning vid Kulturskolan

Barn- och utbildningsnämnden hade vid sammanträdet 2002-03-27 (BUN § 02/18) givit Kulturskolan i uppdrag att

se över ambitionsnivån avseende Kulturskolan i syfte att begränsa utbudet till att omfatta endast dans- och musikundervisning.

se över och lämna förslag till reviderad taxa för Kulturskolans olika verksamheter.

Rektor Winni Löfquist redovisade förslag till ändrad taxa enligt följande:
Undervisning Undervisningsform Nuvarande taxa.
Avgift per termin
Förslag till ny taxa.
Avgift per termin
Anm. Kursdeltagare som deltagit vid tre kurstillfällen betalar alltid full avgift. 
Barndans/barnkör Projekt 10 ggr 300 kr 400 kr
Ämneskurs Allmän inriktning
-         3-4 elever, 40 min

600 kr

600 kr

-         2 elever, 30 min

600 kr

600 kr

-         enskilt, 20 min

600 kr

600 kr

-         piano enskilt, 20 min

650 kr

600 kr

 

 

 

Särskild inriktning

 

 

-         enskilt, 30 min

700 kr

900 kr

-         piano enskilt, 30 min

750 kr

900 kr

-         enskilt, 40 min

800 kr

1 200 kr

-         piano enskilt, 40 min

850 kr

1 200 kr

 

 

 

Suzuki, 40 min/v

850 kr

900 kr

     "      , vuxenelev

750 kr

1 000 kr

Dans, = ämne

500 kr

600 kr

 

 

 

Fördjupningskurser,  teori m m  Grupp, 40 min  300  400 kr
 

 

 

 

Ensemble, kör, orkester

Elev som deltar i ämneskurs

0 kr

0 kr

 

Elev som inte deltar i ämneskurs

200 kr

400 kr

 

 

 

 

Projekt

 

300 kr

400 kr

Instrumenthyra

 

300 kr

400 krBarn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN hemställer att kommunfullmäktige fastställer ny taxa vid Kulturskolan från 2002-07-01 enligt förslag.

  2. Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa konsekvensbeskrivning vid bibehållen ambition vid Kulturskolan resp vid minskat utbud till den ursprungliga inriktningen musik och dans.

  3. Förvaltningen ges i uppdrag att vid BUNs sammanträde 2002-08-28 redovisa möjligheterna till alternativa finansieringsformer inom Kulturskolan