Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Här skrivs det om FaR

Det skrivs en hel del om betydelsen av fysisk aktivitet och dess roll för välbefinnande och ett friskt liv.
Ge gärna tips om intressant läsning, radio och tv som vi kan länka till.

FaR och debatt!

Många behöver stöd för att ändra ohälsosamma levnadsvanor
Över 2 miljoner svenskar vill bli mer fysiskt aktiva, av dem uppger cirka 675 000 eller 27 procent att de behöver stöd med detta. Det visar nya siffror ur den Nationella folkhälsoenkäten som presenteras under Medicinska riksstämman i Göteborg.
Statens folkhälsoinstitut 2010-12-01

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder –
Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor – stöd för styrning och ledning 2010
Hälso- och sjukvården bör förebygga sjukdomar genom att stödja människors förändring av levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Riktlinjerna ger rekommendationer om vuxna och i vissa fall särskilda grupper som gravida, ammande och personer som ska genomgå operation.
Socialstyrelsens publikationer, oktober 2010
Direkt till pdf.

Fysisk aktivitet vid mental ohälsa ges stort värde i nya riktlinjer
Socialstyrelsens nya riktlinjer för fysisk aktivitet vid depression och ångest innebär en pedagogisk utmaning för hela sjukvården inklusive förskrivande läkare. (debatt och brev)
Läkartidningen 2010-06-15

WHO: Global recommendations on physical activity for health 
Så farligt är stillasittandet: Fysisk inaktivitet har nu identifierats
som den fjärde viktigaste riskfaktorn för dödlighet i världen. Detta
samtidigt som antalet fysiskt inaktiva människor bara ökar.
Ladda ner den engelskspråkiga rapporten

Vårdpersonal är inte så hurtig
Den som är arbetar inom sjukvården kan ofta mycket om hälsosam livsstil. Det verkar dock inte innebära en större benägenhet att delta i program för att förbättra sin livsstil.
Dagens medicin 2010-12-01

Han cyklar på recept
Lars-Inge Söderberg motionscyklar tre dagar i veckan, två kvartar per dag.
Han har fått motion utskriven på recept.
Midjemåttet har minskat med flera centimeter. Och både blodtrycket och konditionen har blivit bättre.
Gotlands Tidningar 2009-03-13

Rörelse för en bättre hälsa
"Det är glädjande att fler och fler inom sjukvården tar aktiva beslut för att koppla ihop sjukvården med förebyggande hälsoarbete." Eva Bofride skriver om FaR i Gotlänningens huvudedare.  
Gotlands Tidningar 2010-05-15 

Fler ska få motion på recept - Men priset är detsamma
Sofia Carlsson berättar om projektet Fysisk aktivitet på recept.
www.helagotland.se 2010-01-20

Ökat samarbete mellan vårdcentraler 
Samarbete mellan vårdcentralerna i Roma och Visby Norr ska bland annat underlätta för patienter som behöver FaR.
Gotlandsnytt 2009-11-02

Korpen drabbas hårt av besparingar 
Kommunens minskade anslag till Korpen riskerar att drabba dem som får fysiks aktivitet utskriven på recept.
Gotlandsnytt 2009-10-26

Erbjud invånarna på Gotland fysisk aktivitet på recept
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen på Gotland måste satsa mer systematiskt på att främja fysisk aktivitet inom länets hälso- och sjukvård. Det skriver Anna Hertting, Lennart Levi och Agneta Ståhle i ett debattinlägg.
Debattinlägg, Gotlands Tidningar 2008-01-18

Mer om FaR