BUN § 36 IT-tema

Utskrivet från: http://www.gotland.se/48710

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-04-08
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-03-24

BUN § 36
IT-tema

Michael Carlsson, It-strateg och Annika Landin, It-chef informerade Barn- och Utbildningsnämnden om utvecklingen inom IT i skolan. Däribland redogjorde han för hur Skolverket ser på It utvecklingen, forskning, vad en lärplattform är, hur man kan använda interaktiva tavlor, hur man kan arbeta med IT i skolan samt hur Gotlands Kommun ser på It-utvecklingen. Därefter redogjordes för IT-strategin för Barn- och utbildningsförvaltningen.

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut