BUN § 37 Strategisk plan och budget 2011-2013

Utskrivet från: http://www.gotland.se/48709

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-04-09
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-03-24

BUN § 37
Strategisk plan och budget 2011-2013

Dnr BUN 2010/51:04
Skoldirektör Peter Molin och ekonomichef Elisabteh Österdahl hade tillsammans med övriga avdelningschefer inom förvaltningen utarbetat ett underlag för BUNs behandling av Budget 2011 och flerårsplan 2011-2015. Genom föredragningar lämnades en bakgrundsbild och en redovisning över de allmänna förutsättningarna.

Barn- och utbildningsnämndens beslut