BUN § 38 Svar till KomRev angående efterlevnad av ekonomiperspektivet i kommunens styrkort

Utskrivet från: http://www.gotland.se/48708

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-04-09
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-03-24

BUN § 38
Svar till KomRev angående efterlevnad av ekonomiperspektivet i kommunens styrkort

Dnr BUN 2010/42:04
 Med anledning av Komrevs revisionsrapport ”Granskning av Hälso- och sjukvårdsnämndens och Barn- och utbildningsnämndens efterlevnad av ekonomiperspektivet i kommunens styrkort” har Gotlands kommuns revisorer riktat en revisionsskrivelse till HSF och BUN. De olika punkter som lyfts fram i revisionsskrivelsen är sammanfattningsvis:
· BUN följer styrkortets regler i mycket hög utsträckning
· Styrkortets ekonomiperspektiv bör utvecklas
· Gränsen mellan förtroendevalda och förvaltningstjänstemän är otydlig.
· BUN överskrider standardkostnaderna för förskole- och grundskoleverksamhet
Förvaltningen har överlämnat ett utkast till svar på revisionsrapporten till nämnden.

Barn- och utbildningsnämndens beslut