BUN § 39 Rapporter

Utskrivet från: http://www.gotland.se/48707

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-04-09
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-03-24

BUN § 39
Rapporter

a. Interkommunal ersättning Dnr BUN 2010/89:04

b. Beslut om bidrag till enskilda verksamheter Dnr BUN 2009/234:63

c. Lärarlyftet Dnr BUN 2009/180:02
Bisse Carlsson informerade om finansiella förutsättningar för Lärarlyftet och Förskolelyftet under 2010.

d. Orionskolan – överklagande av Barn- och utbildningsnämndens beslut
Dnr BUN 2010/11:04
Orionskolan har överklagat BUNs beslut § 11 om att avslå ansökan om hyresbidrag baserat på verklig hyra istället för snitthyra. Överklagandet har inkommit till förvaltningsrätten och domstolen har därefter bett Gotlands kommun att yttra sig i ärendet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut