BUN § 41Övriga frågor

Utskrivet från: http://www.gotland.se/48705

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-04-09
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-03-24

BUN § 41
Övriga frågor

Dnr BUN 2009/201:63
Fårö förskola
Fårö förskola kommer att stänga 10-06-30 utifrån BUNs beslut § 97. Barnen kommer att beredas plats på förskolan Sjöliljan i Fårösund samt pedagogisk omsorg på Fårö. Bisse Carlsson informerade om att en förening bildats för att ansöka om att starta fristående förskola på Fårö. Det saknas fortfarande lokalförutsättningar och en ekonomisk kalkyl.

Barn- och utbildningsnämndens beslut