2010-03-24, §§ 36-41

Utskrivet från: http://www.gotland.se/48703

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2021-12-13
Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-24
Plats:
Visborg
Tid: 08:30-12:00
Närvaro
Beslutande

m Lena Celion, ordf
c Anders Larsson, 1:e v ordf
c Inger Rosén, tjg ersättare
c Gullvi Norrby
c Eva Gustavsson tjg ersättare
m Simon Härenstam tjg ersättare
fp Sven Bosarfve
s Eric Martell, 2:e v ordf §§ 18-30
s Hanna Westerén
s  Andreas Persson
s Jenny Alvås
s  Aino Friberg Hansson
v Brittis Benzler  § 36
mp Laila Schöllin tjg ersättare §§ 37-41

Ej tjänstgörande ersättare

kd Magdalena Andersson
mp Laila Schöllin § 36
s Lena Eneqvist
s Charlotte Andersson

Övriga närvarande

Skoldirektör Peter Molin
Ann Åslin, sekreterare
Ekonomichef Elisabeth Österdahl §§ 36-41
Personalchef Bo Stenbom § 37
För- och grundskolechef Bisse Carlsson §§ 36-41
För- och grundskolechef Mats Hanell §§ 36-41
För Lärarförbundet: Vivan  Norrby §§ 36-41
It-strateg Michael Carlsson §36
It-chef Annika Landin § 36