2002-05-22 _§§_ 41-58

Utskrivet från: http://www.gotland.se/4867

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidan uppdaterad: 2022-01-21
Barn- och utbildningsnämnden 2002-05-22
Plats:
Sammanträdesrummet
Visby BUD
Söderväg 2A Visby
Tid: kl 8.30 – 15.00
Närvaro
Beslutande
c Eva Nypelius, ordf
m Kjell Kuylenstierna, v ordf
m Gösta Hjort
kd Bo Frense, tjg ersättare
c Bo Lindström, tjg ersättare
fp Jan Lindell
s Eric Martell
s Barbro Ekström-Klang
s Ylva Simander
v Ann-Christin Munter, tjg ersättare
Övriga närvarande
Per Westholm, sekreterare
Under § 31(del av) : Distriktschef Lennart Blom, Förskolechef Ann-Sofi Olofsson, Rektor Mats Hanell, bitr rektor Lena Edlund, speciallärare Anna Törnberg.
Donnergymnasiet: VD Birgit Eldh, rektor Olof Armini samt lärare.
Hassela: Lars Siggelin, Byggansv Kalle Siggelin, rektor Per Edman samt Jimmy Wiklund
För Lärarnas Riksförbund: Sverker Lanner; För Lärarförbundet: Gunnel Ahlgren