Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Eldning avråds

Räddningstjänsten avråder från eldning då eldningen inte kan genomföras på ett uppenbart säkert sätt. All eldning sker på eget ansvar.

Då räddningstjänsten avråder från eldning ska mycket stor försiktighet iakttagas i samband med grillning, arbete i skog och andra aktiviteter i naturen. Även små energikällor som t ex cigarettglöd, gnistor från grill och verktyg/maskiner kan vara tillräckligt för att skapa en okontrollerad brand.

  • Eldning bör inte ske vid stark vind eller när marken är torr.
  • Elda inte så att rök och gnistor riskerar att spridas mot skog, byggnader, tält, vägar eller så att el- och teleledningar kan skadas.
  • Släckutrustning, till exempel vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa, skall alltid finnas i närheten även vid eldning i liten omfattning.
  • Eldning utomhus kräver kontinuerlig bevakning!

Trots att räddningstjänsten tillåter eldning kan kommunen ha restriktioner mot eldning av miljöskäl. För information om miljörestriktioner kontakta myndighetsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen på telefonnummer 0498-26 90 00 (vxl).

Eldning som kommer att ske på allmän plats eller dit allmänheten får tillträde (exempelvis valborgsmässoeldar) kräver polistillstånd, har du frågor angående detta hänvisas till polisen, 
tfn: 114 14.

En sammanfattning av denna information kan också fås via telefonmeddelande: 0498-20 38 00