Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Eldning och brandriskprognos

Räddningstjänsten kan avråda från eldning på ön. Länsstyrelsen på Gotland kan besluta om eldningsförbud. Bedömningen görs dagligen och grundar sig på hur stor brandrisken är.

Råder det eldningsförbud på Gotland?

Du kan få aktuell information om eldningsförbud och brandriskprognos via telefon 0498-20 38 00.

Tänk på att det är du som tänder elden som är ansvarig. Du behöver inte anmäla eldning till räddningstjänsten men ta gärna del av våra råd för hur du eldar på ett säkert sätt.