Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningen för omsorg om personer med funktionsnedsättning

Omsorg om personer med funktionsnedsättning har till uppgift att ge stöd, service och omvårdnad till personer med funktionsnedsättning utifrån beslut om insats enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och hälso- och sjukvårdslagen.

 

Avdelningschef
Anna-Lena Pettersson
Tfn. 0498-26 84 22
anna-lena.pettersson@gotland.se

 

Chefsassistent
Gunvor Larsson
Tfn. 0498-20 46 19
gunvor.larsson@gotland.se

Verksamhetsutvecklare
Michael Källström
Tfn. 0498-20 46 02
michael.kallstrom@gotland.se