Kontakt

Enhetschef
Rosanna Stenström
Telefon: 0498-26 34 25
E-post: rosanna.stenstrom@gotland.se

Handläggare
Måndag-fredag 9-12
Telefon: 0498-20 49 69
E-post: mottagningsteamet.sof@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kontaktperson

Insatsen biträde av kontaktperson innebär att den enskilde kan ges ett personligt stöd som underlättar ett självständigt liv i samhället. Insatsen syftar till att bryta social isolering genom samvaro och hjälp till fritidsaktiviteter.
Insatsen innehåller ingen omvårdnad.

Insatsen ges som ett icke professionellt stöd, något krav på särskild yrkeskompetens ställs inte. Kontaktperson erbjuds enskilda som saknar eget socialt nätverk av vänner, arbetskamrater och släktingar eller vilkas nätverk inte kan bistå med det stöd den enskilde eller familjen behöver. Kontaktpersonens viktigaste uppgift är att fungera som ett personligt stöd i olika situationer. Insatsen bygger på medmänsklig kontakt och gemenskap.