§ 74 Rapporter

Utskrivet från: http://www.gotland.se/4830

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidan uppdaterad: 2008-04-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-08-26

§ 74
Rapporter

Förvaltningschef Lars Danielson rapporterade om

Aktuella uppdrag inom BUF (Uppdragslistan)
IT-strategi BUF
Måttbandet, betyg m m skolår 9.
Kommunfullmäktiges TEMA-sammanträde kring Förskola och Skola 2002-08-19.

Ledamöterna Bo Frense och Barbro Ekström-Klang informerade om kontaktpolitikerbesök vid Gymnasiesärskolan

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Rapporterna läggs till handlingarna