§ 73 Ändring i BUN:s delegationsordning

Utskrivet från: http://www.gotland.se/4829

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidan uppdaterad: 2002-11-06
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-08-26

§ 73
Ändring i BUN:s delegationsordning

Personalchef Bo Stenbom anhåller i skrivelse 202-06-13 om att BUN inför följande ändring i den nu gällande delegationsordningen med anledning av att förvaltningen genomfört en omorganisation av rutinerna kring rekrytering av korttidsanställd personal:
Beteckning enl delegationsordn Beslut Delegeras till
A. 1. 4 Anställning och lönesättning av korttidsanställd personal inom grundskola, fritidshem, förskoleklass och förskola enligt fastslagna normer PA-assistent, personalavdelningen

Anm: Den föreslagna ändringen innebär inte att de principer för anställningar som kommunstyrelsen fastställt i "Stoppaketet" åsidosätts.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Delegationsordningen ändras enligt personalchefens förslag