§ 71 Yttrande ang den s k "Ödistomten" (Kapellet 2) vid S:t Hansskolan

Utskrivet från: http://www.gotland.se/4828

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidan uppdaterad: 2002-11-06
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-08-26

§ 71
Yttrande ang den s k "Ödistomten" (Kapellet 2) vid S:t Hansskolan

Ledningskontoret har anhållit om yttrande senast 2002-08-12 ang ev försäljning av den s k "Ödistomten" (Kapellet 2) invid S:t Hansskolan. Förvaltningschef Lars Danielson hade i yttrande avstyrkt att tomten försäljes. Yttrandet hade översänts till ledningskontoret.

Arbetsutskottet hade beslutat att anta förvaltningschefens yttrande som arbetsutskottets yttrande i ärendet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Arbetsutskottets beslut godkänns.